Офис Хайлт
 

Events Subject

Dale Carnegie Course

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын хөтөлбөр

Та өөрийн хүсэл тэмүүлэл, алсын харааг манай сургалтын өвөрмөц аргачлалтай хослуулснаар байгууллагын амжилтад хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх ажилтнуудыг бий болгож чадна. Ажилтнууд санаачлагатай, бүтээлч байх нь байгууллага тогтвортой өрсөлдөх чадварыг тодорхойлдог гол хүчин зүйл юм. Манлайллын зөв соёл нь инноваци болон бүтээлч байдлыг дэмждэг.

Менежмент Өөрчлөх

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын хөтөлбөр

Та өөрийн хүсэл тэмүүлэл, алсын харааг манай сургалтын өвөрмөц аргачлалтай хослуулснаар байгууллагын амжилтад хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх ажилтнуудыг бий болгож чадна. Ажилтнууд санаачлагатай, бүтээлч байх нь байгууллага тогтвортой өрсөлдөх чадварыг тодорхойлдог гол хүчин зүйл юм. Манлайллын зөв соёл нь инноваци болон бүтээлч байдлыг дэмждэг.

Үр дүнтэй Харилцаа Холбоо ба Хүн Хоорондын Чадварууд

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Борлуулалтын хэцүү дуудлагыг хэрхэн амжилттай хийж, шинэ харилцагчтай болох вэ?

Хэрвээ та байдаг л нэг борлуулагч бол хамгийн түрүүнд "Битгий дахин залгаарай" гэсэн мянга мянган хариултаас халгах байх. Борлуулагч хүний хувьд татгалзсан хариу сонсох нь тийм ч сайнгүй. Гэвч бизнесийн шинэ идэвхижүүлэлт ихэвчлэн таны борлуулалтын 50%-ийг бий болох нөхцлийг бүрдүүлдэг учир "Хэцүү дуудлага" бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй зүйлсийн нэг билээ

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын хөтөлбөр

Та өөрийн хүсэл тэмүүлэл, алсын харааг манай сургалтын өвөрмөц аргачлалтай хослуулснаар байгууллагын амжилтад хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх ажилтнуудыг бий болгож чадна. Ажилтнууд санаачлагатай, бүтээлч байх нь байгууллага тогтвортой өрсөлдөх чадварыг тодорхойлдог гол хүчин зүйл юм. Манлайллын зөв соёл нь инноваци болон бүтээлч байдлыг дэмждэг.

Хэрэглэгчийн Үйлчилгээ

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Борлуулалтын хэцүү дуудлагыг хэрхэн амжилттай хийж, шинэ харилцагчтай болох вэ?

Хэрвээ та байдаг л нэг борлуулагч бол хамгийн түрүүнд "Битгий дахин залгаарай" гэсэн мянга мянган хариултаас халгах байх. Борлуулагч хүний хувьд татгалзсан хариу сонсох нь тийм ч сайнгүй. Гэвч бизнесийн шинэ идэвхижүүлэлт ихэвчлэн таны борлуулалтын 50%-ийг бий болох нөхцлийг бүрдүүлдэг учир "Хэцүү дуудлага" бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй зүйлсийн нэг билээ

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын хөтөлбөр

Та өөрийн хүсэл тэмүүлэл, алсын харааг манай сургалтын өвөрмөц аргачлалтай хослуулснаар байгууллагын амжилтад хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх ажилтнуудыг бий болгож чадна. Ажилтнууд санаачлагатай, бүтээлч байх нь байгууллага тогтвортой өрсөлдөх чадварыг тодорхойлдог гол хүчин зүйл юм. Манлайллын зөв соёл нь инноваци болон бүтээлч байдлыг дэмждэг.

Ажилтны Энгэйжмент

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын хөтөлбөр

Та өөрийн хүсэл тэмүүлэл, алсын харааг манай сургалтын өвөрмөц аргачлалтай хослуулснаар байгууллагын амжилтад хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх ажилтнуудыг бий болгож чадна. Ажилтнууд санаачлагатай, бүтээлч байх нь байгууллага тогтвортой өрсөлдөх чадварыг тодорхойлдог гол хүчин зүйл юм. Манлайллын зөв соёл нь инноваци болон бүтээлч байдлыг дэмждэг.

Захирлуудын Сургалт

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Манлайлал

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын хөтөлбөр

Та өөрийн хүсэл тэмүүлэл, алсын харааг манай сургалтын өвөрмөц аргачлалтай хослуулснаар байгууллагын амжилтад хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх ажилтнуудыг бий болгож чадна. Ажилтнууд санаачлагатай, бүтээлч байх нь байгууллага тогтвортой өрсөлдөх чадварыг тодорхойлдог гол хүчин зүйл юм. Манлайллын зөв соёл нь инноваци болон бүтээлч байдлыг дэмждэг.

Байгууллагын хөгжил

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын хөтөлбөр

Та өөрийн хүсэл тэмүүлэл, алсын харааг манай сургалтын өвөрмөц аргачлалтай хослуулснаар байгууллагын амжилтад хувь нэмрээ оруулж, дэмжлэг үзүүлэх ажилтнуудыг бий болгож чадна. Ажилтнууд санаачлагатай, бүтээлч байх нь байгууллага тогтвортой өрсөлдөх чадварыг тодорхойлдог гол хүчин зүйл юм. Манлайллын зөв соёл нь инноваци болон бүтээлч байдлыг дэмждэг.

Өндөр үр дүнтэй танилцуулга илтгэл

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Борлуулалт

Winning with relationship selling | Борлуулалтын хөтөлбөр

2016 оны Шинэ борлуулалтын хөтөлбөр болох Харилцаагаар амжилттай борлуулалт хийх нь сургалтыг танд санал болгож байна. Энэхүү сургалтаар борлуулалтаа нэмэгдүүлэх шинэ гарц боломжуудыг ашиглаж хэрхэн амжилттай борлуулалт хийж, шинэ арга техникүүдэд суралцах болно.

Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалт

Дэйл Карнеги Трэйнингийн 103 жилийн түүхтэй хувь хүний хөгжлийн шилдэг сургалт болох Амжилтад хөтлөх ур чадварууд сургалтад урьж байна. Энэхүү сургалтаар та өөртөө итгэх итгэл, хүмүүстэй харилцах арга барилаа хөгжүүлэн, Илтгэх ур чадвар, манлайллын ур чадваруудаа сайжруулан хөгжүүлэх боломжтой.

Борлуулалтын хэцүү дуудлагыг хэрхэн амжилттай хийж, шинэ харилцагчтай болох вэ?

Хэрвээ та байдаг л нэг борлуулагч бол хамгийн түрүүнд "Битгий дахин залгаарай" гэсэн мянга мянган хариултаас халгах байх. Борлуулагч хүний хувьд татгалзсан хариу сонсох нь тийм ч сайнгүй. Гэвч бизнесийн шинэ идэвхижүүлэлт ихэвчлэн таны борлуулалтын 50%-ийг бий болох нөхцлийг бүрдүүлдэг учир "Хэцүү дуудлага" бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй зүйлсийн нэг билээ