Хэвлэх  

Үндсэн аргачлал

iMap үндсэн зарчим нь таны байгууллагад тулгарч байгаа асуудлын гол цөмийг судлан илрүүлж, Дэйл Карнеги Трэйнингийн туршлага, систем дээр суурилан танд тусгайлан зориулсан шийдлийг боловсруулахад зориулсан аргачлал юм. Бид дараах 5 алхмыг дагадаг:
 

iMap_transparent1. INTENT (Зорилт тодорхойлох)

Байгууллага стратеги зорилгоо биелүүлэхэд нь одоо байгаагаас байх ёстой нөхцөл байдалд хүргэх.
 
 

2. INQUIRE (Судалж тодруулах)

Байгууллагын үйл ажиллагааны одоогийн
нөхцөл байдал, цаашид хүрэхийг зорьж буй үр дүн, түүнд хүрэхэд хэрэгжүүлэх шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох стратегийн зорилго бүхий харилцан яриа өрнүүлнэ.
 
 

3. INVOLVE  (Оролцох)

Судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, бизнес хөгжлийн ярилцлага явуулснаар байгууллагын алсын хараатайгаа жигдэрсэн байдалд үнэлэлт өгч, өрсөлдөх чадварын сул талыг илрүүлснээр байгууллагын
цаашдын хөгжлийг дэмжих зөв хандлагыг тодорхойлно.
 

4. INNOVATE (Шинийг санаачлах)

Байгууллагын стратегийн зорилгод дэмжлэг болох хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, бодит үр дүн авчрах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг ажилтнуудын ажилдаа хандах хандлагын өөрчлөлттэй хослуулж, тэдний сэтгэл хөдлөлийн энгэйжментийг байгууллагын санал санаачлагатай холбож өгнө.
 
 

5. IMPACT (Нөлөөлөх)

Ажилтнуудын зан байдлыг урт хугацааны туршид өөрчлөн хэвшүүлж, ажилтнуудын сэтгэл хөдлөлийн болон оюун ухааны энгэйжмэнтийг байгууллагын зорилготой уялдуулан хөгжүүлнэ.
 

Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот, Гэгээнтэн цогцолбор, Хан-Уул дүүрэг,
Зайсангийн гудамж, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: + 976 7000-0330
 

Биднийг дагаарай

 
© 2018 Дэйл Карнеги Трэйнинг. Зохиогчийн Эрхийг Хамгаалав.
Вэбсайтын дизайн гаргаж, хөгжүүлсэн Americaneagle.com