Хэвлэх  

Team Member Engagement

126129RKECMYK75

Миний хүсч буй зүйл

 Багийн гишүүний энгэйжмэнт

Ажлын байранд сургаж, хөгжүүлэх замаар ажилтныг байгууллагын зорилгыг хэрэгжүүлэх амлалтыг авах шинэлэг арга.


Агуулгаар шүүх:
Өрсөлдөх Чадвараар Шүүх:
 
   Анхдагч Өрсөлдөх Чадварууд     Хамааралтай Өрсөлдөх Чадварууд
 
  Модуль Гарчиг Агуулгын төрөл Өрсөлдөх Чадварууд
PDF Document Ажил - Амьдралын тэнцвэр Стресс менежмент
 
Санаачлагатай байдал, Стресс менежмент
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Үнэт зүйлс, Алсын хараа
PDF Document Ажиллах шинэ дадал зуршилтай болж стрессээ бууруулах Стресс менежмент
 
Бүтээмжтэй байх чадвар, Стресс менежмент
 
 
Хариуцлага, Манлайлал, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Амжилтын үндэс Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
Харилцааны ур чадвар, Алсын хараа
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
PDF Document Ахмад болон залуу үеийн гишүүдтэй харилцах Хүнтэй ажиллах чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
PDF Document Баг бүрдүүлэлтийн үндэс Хамтын ажиллагаа
 
Манлайлал, Хамтын ажиллагаа
 
 
Хандлага, Үнэт зүйлс, Алсын хараа
PDF Document Баг бүрдүүлэн хөгжүүлэх Хамтын ажиллагаа
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал, Хамтын ажиллагаа
 
 
Хандлага, Үнэт зүйлс, Алсын хараа
PDF Document Багийн гишүүдийн ялгаат байдлыг ойлгох нь Хүнтэй ажиллах чадвар
 
Хамтын ажиллагаа, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
PDF Document Багийн гишүүдийн ялгаат байдлыг хүндэтгэх Хүнтэй ажиллах чадвар
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Багийн оролцоо сайтай гишүүн байх нь Хамтын ажиллагаа
 
Хариуцлага, Мэргэжлийн ур чадвар, Хамтын ажиллагаа
 
 
Хандлага, Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Бүтээмжтэй байх чадвар
PDF Document Багийн ялгаатай (соёл, зан чанар, мэдлэг...) гишүүдийг удирдан зохицуулах нь Хүнтэй ажиллах чадвар
 
Манлайлал, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Гадаад хамтрагч, түншлэл Хамтын ажиллагаа
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Хамтын ажиллагаа
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар, Бүтээмжтэй байх чадвар, Үнэт зүйлс, Алсын хараа
PDF Document Дотоод зөрчлийг шийдвэрлэх Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар
PDF Document Зөрж буй саналаа эерэгээр ойлгуулах Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
Харилцааны ур чадвар, Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Олон талт мэдлэг чадвар
 
 
Хандлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Зөрчилд дундыг баримтлах Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
Харилцааны ур чадвар, Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
 
Манлайлал, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Зөрчлийг ахиж дэвших боломж болгон өөрчлөх Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
 
Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Стресс менежмент
PDF Document Зөрчлийг шийдвэрлэж сэтгэл зүйг хянах Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
 
Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Стресс менежмент
PDF Document Зөрчлөөс нээлттэй байдлыг бий болгох Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Санаачлагатай байдал, Үнэт зүйлс
 
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Стресс менежмент
PDF Document Зөрчлөөс хамтын ажиллагаанд хүрэх Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Хамтын ажиллагаа
 
 
Харилцааны ур чадвар, Бүтээлч сэтгэлгээ, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Үнэт зүйлс
PDF Document Олон талт байдал: Бизнес аялал ба Олон улсын соёлын ялгаа Хүнтэй ажиллах чадвар
 
Мэргэжлийн ур чадвар, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Үнэт зүйлс
PDF Document Өөр өөр зан чанартай хүмүүстэй амжилттай харилцах нь Харилцаа холбоо
 
Харилцааны ур чадвар, Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Олон талт мэдлэг чадвар
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Өөр өөр насны багийн гишүүдийн ялгаат байдлыг ойлгох нь Хүнтэй ажиллах чадвар
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Өөр өөр насны гишүүдтэй багийг удирдах Хүнтэй ажиллах чадвар
 
Манлайлал, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
 
 
Хүний нөөцийн менежмент, Бусдад нөлөөлөл чадвар
PDF Document Стерсс болон санаа зовинолыг шийдвэрлэх Стресс менежмент
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Стресс менежмент, Дасан зохицох ур чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Манлайлал, Шийдвэр гаргах
PDF Document Стрессээ шийдвэрлэх нь Стресс менежмент
 
Хандлага, Олон талт мэдлэг чадвар, Стресс менежмент
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Сэтгэл хөдлөлөө хянах Стресс менежмент
 
Хандлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Стресс менежмент, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Төвөгтэй хүмүүстэй хамтран ажиллах Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
Хандлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
 
Харилцааны ур чадвар, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Төслийн багийн үйл ажиллагааг дуусгаж, үр дүнг дүгнэх Хамтын ажиллагаа
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Хүний нөөцийн менежмент, Манлайлал, Хамтын ажиллагаа
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Санаачлагатай байдал, Мэргэжлийн ур чадвар, Бүтээмжтэй байх чадвар, Алсын хараа
PDF Document Үр дүнтэй баг бий болгох Хамтын ажиллагаа
 
Хандлага, Хамтын ажиллагаа
 
 
Хариуцлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Үнэт зүйлс, Алсын хараа
PDF Document Хамтран ажиллахад бэрхшээлтэй гишүүдтэй харилцах, тэднийг өөрчлөх Хамтын ажиллагаа
 
Хандлага, Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Бусдад нөлөөлөл чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Харилцаа холбоог сайжруулах бусдыг сонсох чадвар Харилцаа холбоо
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар
 
 
Хандлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Үнэт зүйлс
PDF Document Хүмүүсийн ялгаатай байдлыг амжилтын хөшүүрэг болгох Хүнтэй ажиллах чадвар
 
Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
 
 
Хандлага, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Хүмүүстэй харилцах чадвар Карьерт нөлөөлөх нь Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хамтын ажиллагаа, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
PDF Document Хүмүүстэй харилцах чадвар: Багийн ажиллагааг сайжруулах Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
Хариуцлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Хамтын ажиллагаа
 
 
Хандлага, Харилцааны ур чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Хүмүүстэй харилцах чадвар: Байгууллагын өөрчлөлтөд нөлөөлөх нь Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал
 
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Хүмүүстэй харилцах чадвар: Бусдыг ойлгож, харилцаа тогтоох Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хамтын ажиллагаа, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
PDF Document Хүмүүстэй харилцах чадвар: Шилдэг практик, дадлага Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Хамтын ажиллагаа, Дасан зохицох ур чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Бүх төрлийн зан харилцаатай хүмүүстэй ажиллах чадвар
PDF Document Хэлэлцээ, зөвшилцөл: Хүний харилцааны арга барил Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Бүтээмжтэй байх чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
 
 
Бүтээлч сэтгэлгээ, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Хэмжигдэхүйц тогтвортой амжилтанд хүрэх Харилцаа холбоо
 
Хариуцлага, Бүтээмжтэй байх чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Санаачлагатай байдал
PDF Document Хэт стрессдэж, үр бүтээмжгүй болохоос зайлсхийх Стресс менежмент
 
Стресс менежмент
 
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Санаачлагатай байдал, Алсын хараа
PDF Document Цомхотголын үеэр эерэг хандлагаа хадгалах нь Стресс менежмент
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Стресс менежмент
 
 
Хандлага, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Эв зүй, дипломат арга барилаар харилцах Харилцаа холбоо
 
Харилцааны ур чадвар, Мэргэжлийн ур чадвар
 
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Олон талт мэдлэг чадвар

Сургалтын хөтөлбөр 

IMAP үндсэн аргачлалын дагуу зургаан төрлийн сургалтын агууллагыг санал болгодог. Та хөтөлбөрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдхийг хүсвэл доорх холбоосонд дарна уу. 
Team Member Engagement Leadership Development Sales
Effectiveness
Customer
Service
Presentation Effectiveness Process
Improvement

 

dc-btn-1-talent-management

dc-btn-2-succession-planning

dc-btn-3-employee-engagement

IT Professionals

Engaging Employees

Poll: Is communication key to engaging employees?
Yes
Yes
 0.00%
No
No
 0.00%

 

Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот, Гэгээнтэн цогцолбор, Хан-Уул дүүрэг,
Зайсангийн гудамж, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: + 976 7000-0330
 

Биднийг дагаарай

 
© 2018 Дэйл Карнеги Трэйнинг. Зохиогчийн Эрхийг Хамгаалав.
Вэбсайтын дизайн гаргаж, хөгжүүлсэн Americaneagle.com