Хэвлэх  

Sales Effectiveness

126129RKECMYK75

Миний хүчс буй зүйл

Үр ашигтай борлуулалт

Ажлын байранд сургаж, хөгжүүлэх замаар ажилтныг байгууллагын зорилгыг хэрэгжүүлэх амлалтыг авах шинэлэг арга.


Агуулгаар шүүх:
Өрсөлдөх Чадвараар Шүүх:
 
   Анхдагч Өрсөлдөх Чадварууд     Хамааралтай Өрсөлдөх Чадварууд
 
  Модуль Гарчиг Агуулгын төрөл Өрсөлдөх Чадварууд
PDF Document Амжилттай хэлцэл хийх ур чадварыг бүрэн эзэмших нь Гэрээ хэлэлцээрийг амжилттай хийх
 
Харилцааны ур чадвар, Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Бүтээмжтэй байх чадвар
PDF Document Борлуулагч ажилд авах Мэргэжлийн борлуулалтын менежмент
 
Хүний нөөцийн менежмент, Манлайлал
 
 
Менежментийн хяналт
PDF Document Борлуулагч шинээр авах нөхцөл байдал Мэргэжлийн борлуулалтын менежмент
 
Хүний нөөцийн менежмент
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал
PDF Document Борлуулагчийн ур чадварыг сайжруулж дадлагажуулах Мэргэжлийн борлуулалтын менежмент
 
Хүний нөөцийн менежмент, Бүтээмжтэй байх чадвар
 
 
Хандлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал, Мэргэжлийн ур чадвар, Алсын хараа
PDF Document Борлуулалт хийх боломжуудыг илрүүлэх Байнгын худалдан авагчийг бий болгох
 
Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Санаачлагатай байдал, Бүтээмжтэй байх чадвар
PDF Document Борлуулалтын арга барилыг бүрэн эзэмших Гадагшаа борлуулалт хийх ур чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Байнгын хэрэглэгч
PDF Document Борлуулалтын багийг амжилттай манлайлах Мэргэжлийн борлуулалтын менежмент
 
Хүний нөөцийн менежмент, Манлайлал
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Мэргэжлийн ур чадвар, Алсын хараа
PDF Document Борлуулалтын урьдчилсан төлөвлөгөө Мэргэжлийн борлуулалтын менежмент
 
Хариуцлага, Харилцааны ур чадвар
 
 
Хүний нөөцийн менежмент, Манлайлал, Бүтээмжтэй байх чадвар, Алсын хараа
PDF Document Борлуулалтын хурал, уулзалт Мэргэжлийн борлуулалтын менежмент
 
Харилцааны ур чадвар, Манлайлал
 
 
Хариуцлага, Хандлага, Хүний нөөцийн менежмент, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
PDF Document Борлуулалтын хүрээ ба төлөвлөгөөний менежмент Байнгын худалдан авагчийг бий болгох
 
Бүтээмжтэй байх чадвар, Алсын хараа, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага
 
 
Хариуцлага, Санаачлагатай байдал
PDF Document Үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаагаа хөгжүүлэх Байнгын худалдан авагчийг бий болгох
 
Бүтээмжтэй байх чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага
 
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар
PDF Document Үйлчлүүлэгчтэйгээ харилцан ойлголцох Гадагшаа борлуулалт хийх ур чадвар
 
Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Харилцан ойлголцол: Итгэл хүлээсэн зөвлөгч болох Худалдааны ур чадвар
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Харилцааны ур чадвар, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Худалдан авагчдын сонирхлыг төрүүлэх буюу илрүүлэх Гадагшаа борлуулалт хийх ур чадвар
 
Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага
 
 
Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Байнгын хэрэглэгч
PDF Document Худалдан авалт хийснээр хүрэх үр дүнг тодорхойлох Худалдааны ур чадвар
 
Бүтээмжтэй байх чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар
PDF Document Худалдан авалт хийх ажлын багт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танилцуулах Худалдааны ур чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Худалдан авах үндэслэл & Хэрэглэгчээс худалдан авалт хийх амлалт авах Гадагшаа борлуулалт хийх ур чадвар
 
Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага
 
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Байнгын хэрэглэгч
PDF Document Хэлцэл хийх: Амжиллтай хэлэлцээр хийхийн тулд хэрэглэгчтэйгээ хамтран ажиллах нь Гэрээ хэлэлцээрийг амжилттай хийх
 
Хандлага, Олон талт мэдлэг чадвар, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Хэлцэл хийх: Борлуулалт хийхдээ хувь хүний зан чанарын онцлогийг илрүүлэх Худалдааны ур чадвар
 
Байнгын хэрэглэгч, Дасан зохицох ур чадвар
 
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
PDF Document Хэлцэл хийх: Тохиролцоонд хүрч Хэлэлцээр байгуулах Гэрээ хэлэлцээрийг амжилттай хийх
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Бүтээмжтэй байх чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар
PDF Document Хэлцэл хийх: Үр дүнтэй илтгэл бэлдэх Гэрээ хэлэлцээрийг амжилттай хийх
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Олон талт мэдлэг чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Хэлцэл хийх: Хэлэлцээрийн үеэр анализ хийх нь Гэрээ хэлэлцээрийг амжилттай хийх
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Олон талт мэдлэг чадвар, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Хэрэглэгчдэд оновчтой шийдэл санал болгох Гадагшаа борлуулалт хийх ур чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Байнгын хэрэглэгч
PDF Document Хэрэглэгчийн итгэл, амлалтыг олж авах стратегиуд Худалдааны ур чадвар
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Бүтээмжтэй байх чадвар
PDF Document Хэрэглэгчийн тухай бүрэн мэдээлэлтэй болсноор худалдан авах сонирхол төрүүлэх Худалдааны ур чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Хэрэглэгчийн эсрэг саналыг шийдвэрлэх Гадагшаа борлуулалт хийх ур чадвар
 
Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага
 
 
Харилцааны ур чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Стресс менежмент, Байнгын хэрэглэгч
PDF Document Хэрэглэгчтэйгээ зөвлөлдөх замаар борлуулалт хийх үндэс Гадагшаа борлуулалт хийх ур чадвар
 
Хэрэглэгчтэй харилцах туршлага, Байнгын хэрэглэгч
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Алсын хараа

Сургалтын хөтөлбөр 

IMAP үндсэн аргачлалын дагуу зургаан төрлийн сургалтын агууллагыг санал болгодог. Та хөтөлбөрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдхийг хүсвэл доорх холбоосонд дарна уу. 
Team Member Engagement Leadership Development Sales
Effectiveness
Customer
Service
Presentation Effectiveness Process
Improvement

 

dc-btn-1-talent-management

dc-btn-2-succession-planning

dc-btn-3-employee-engagement

IT Professionals

Rapport Building

Poll: Is building rapport key to selling?
Yes
Yes
 0.00%
No
No
 0.00%

 

Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот, Гэгээнтэн цогцолбор, Хан-Уул дүүрэг,
Зайсангийн гудамж, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: + 976 7000-0330
 

Биднийг дагаарай

 
© 2018 Дэйл Карнеги Трэйнинг. Зохиогчийн Эрхийг Хамгаалав.
Вэбсайтын дизайн гаргаж, хөгжүүлсэн Americaneagle.com