Хэвлэх  

Presentation Effectiveness

126129RKECMYK75

Миний хүсч буй зүйл

Үр дүнтэйгээр өөрийгөө илэрхийлэх

Ажлын байранд сургаж, хөгжүүлэх замаар ажилтныг байгууллагын зорилгыг хэрэгжүүлэх амлалтыг авах шинэлэг арга.


Агуулгаар шүүх:
Өрсөлдөх Чадвараар Шүүх:
 
   Анхдагч Өрсөлдөх Чадварууд     Хамааралтай Өрсөлдөх Чадварууд
 
  Модуль Гарчиг Агуулгын төрөл Өрсөлдөх Чадварууд
PDF Document Багаараа илтгэл тавих /Багийн илтгэл/ Багийн илтгэл
 
Харилцааны ур чадвар, Хамтын ажиллагаа
 
 
Мэргэжлийн ур чадвар, Алсын хараа
PDF Document Багийн өмнө илтгэл тавих Багийн илтгэл
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Мэргэжлийн ур чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх Хамт олны харилцааг хангах ур чадварууд
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар, Бүтээмжтэй байх чадвар
 
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Манлайлал, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Бүлгээрээ үр дүнд хүрэхийг дэмжих нь Хамт олны харилцааг хангах ур чадварууд
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар
 
 
Мэргэжлийн ур чадвар, Бүтээмжтэй байх чадвар, Хамтын ажиллагаа
PDF Document Бусдын ур чадварыг хөгжүүлэх коучинг хийх Хамт олны харилцааг хангах ур чадварууд
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар
 
 
Олон талт мэдлэг чадвар, Бүтээмжтэй байх чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Дуу хоолойны өнгө ба Дохио зангааны хэл Үр нөлөөтэй илтгэл тавих
 
Харилцааны ур чадвар
 
 
Хандлага, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Илтгэл төлөвлөлт Үр дүнтэй бэлтгэх чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар
 
 
Мэргэжлийн ур чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Мэдээлэл хүргэх илтгэл тавих Үр дүнтэй бэлтгэх чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Санаачлагатай байдал
 
 
Бусдад нөлөөлөл чадвар, Манлайлал
PDF Document Санал хүсэлт: Дэмжлэг өгөх ба Засаж залруулах Хамт олны харилцааг хангах ур чадварууд
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Сургалтын төлөвлөгөө гаргаж, үр дүнг үнэлэх нь Хамт олны харилцааг хангах ур чадварууд
 
Өөрчлөлтийн менежмент, Хүний нөөцийн менежмент
 
 
Санаачлагатай байдал, Бүтээмжтэй байх чадвар, Алсын хараа
PDF Document Үзүүлэн, сурталчилгааны материалтай илтгэл тавих Үр нөлөөтэй илтгэл тавих
 
Харилцааны ур чадвар
 
 
Бүтээлч сэтгэлгээ, Санаачлагатай байдал
PDF Document Үр дүнтэйгээр илтгэл тавих Хамт олны харилцааг хангах ур чадварууд
 
Харилцааны ур чадвар, Олон талт мэдлэг чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар
 
 
Мэргэжлийн ур чадвар, Дасан зохицох ур чадвар
PDF Document Хамт олны харилцааг хангагч (фасилитатор)-д зориулсан хүмүүстэй харилцах ур чадварууд Хамт олны харилцааг хангах ур чадварууд
 
Харилцааны ур чадвар, Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Хүмүүсийн харилцааны арга барил
 
 
Хандлага, Олон талт мэдлэг чадвар, Мэргэжлийн ур чадвар
PDF Document Хүмүүсийн оролцоо сайтай илтгэл тавих нь Үр дүнтэй бэлтгэх чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Шийдвэр гаргах
 
 
Зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, Манлайлал
PDF Document Эсэргүүцсэн, хэцүү асуултуудад хариулах Хүнд нөхцөл байдлыг даван туулах
 
Харилцааны ур чадвар
 
 
Хандлага, Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Стресс менежмент
PDF Document Ятган,үнэмшүүлэх илтгэл тавих Үр дүнтэй бэлтгэх чадвар
 
Харилцааны ур чадвар, Бусдад нөлөөлөл чадвар
 
 
Хүмүүсийн харилцааны арга барил, Манлайлал, Бүтээмжтэй байх чадвар

Сургалтын хөтөлбөр 

IMAP үндсэн аргачлалын дагуу зургаан төрлийн сургалтын агууллагыг санал болгодог. Та хөтөлбөрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдхийг хүсвэл доорх холбоосонд дарна уу. 
Team Member Engagement Leadership Development Sales
Effectiveness
Customer
Service
Presentation Effectiveness Process
Improvement

 

dc-btn-1-talent-management

dc-btn-2-succession-planning

dc-btn-3-employee-engagement

IT Professionals

Presentation Effectiveness

Poll: Is having a strong opening key for a powerful presentation?
Yes
Yes
 0.00%
No
No
 0.00%

 

Фидес цамхаг, 8 давхар, 802 тоот, Гэгээнтэн цогцолбор, Хан-Уул дүүрэг,
Зайсангийн гудамж, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: + 976 7000-0330
 

Биднийг дагаарай

 
© 2018 Дэйл Карнеги Трэйнинг. Зохиогчийн Эрхийг Хамгаалав.
Вэбсайтын дизайн гаргаж, хөгжүүлсэн Americaneagle.com